4 ดวงใจแห่งขุนเขาเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับฝาแฝดสี่คน คือ ปฐพี วายุภัค อัคนี และทิพย์ธารา ซึ่งแต่คนมีอุปนิสัยตรงกับชื่อตัวละคร หนังสือแต่ละเล่มมีแฝดสี่คนนี้เป็นตัวละครหลักในนวนิยาย


My Facebook

Comments

Visitor