ดั่งดวงหฤทัย เล่ม 1-2เจ้าหญิงมณิสราแห่งทานตะเดินทางเพื่อไปอภิเษกสมรสกับเจ้าหลวงรังสิมันตร์แห่งกาสิกตามข้อตกลงทางการเมือง แคว้นทานตะได้ความมั่งคั่ง ส่วนแคว้นกาสิกจะได้เส้นทางติดต่อกับทะเลขณะที่เดินทางมาถึงจุดตัดชายแดน 3 แคว้นเจ้าหญิงมณิสราได้หลบหนีขบวนเข้ามายังแคว้นพันธุรัฐเพราะได้ยินข่าวลือว่าเจ้าหลวงแห่งกาสิกมีนิสัยโหดเหี้ยม ดุร้ายจึงไม่ต้องการที่จะอภิเษกด้วยทางเจ้าชายทุติยธรแห่งพันธุรัฐไดด้นำเสด็จเจ้าหญิงมณิสราไปพักที่พระตำหนักป้อมปืนของพันธุรัฐเจ้าหญิงทรรศิกาแห่งพันธุรัฐซึ่งเป็นพระขนิษฐาทราบข่าวจึงร้อนพระทัยรีบเดินทางไปยังพระตำหนักป้อมปืนขณะเดินทางเจ้าหญิงทรรศิกาได้ถูกเจ้าหลวงรังสิมันตร์แห่งกาสิกลักพาตัวไป


My Facebook

Comments

Visitor