ชุด The Meph's Talesชุด "The Meph s Tales" ชุดนี้ นำเอาเทพนิยายต่างๆ มาดัดแปลงและตีความใหม่ เพื่อให้เป็นวรรณกรรมแฟนตาซีที่มีเนื้อหาควรค่าแก่การสะสม นอกจากความสนุกแล้ว ยังมีแง่คิดและสาระ ด้วยฝีมือของนักเขียนมากความสามารถทั้งสี่คน ได้แก่ Hayashi Kisara, LadyBlack, Masato Yu และ Lymsleia แล้วนิทานที่คุณรู้จักจะเปลี่ยนไปMy Facebook

Comments

Visitor